Ponuda sobnih vrata za investitore

Bela sobna vrata

Bela sobna vrata se izrađuju konstruktivno u potpunosti od MDF-a:

 • Štok (dovratnik) od MDF-a, d=38mm profilisanog za prihvat obostrano kliznih, štelujućih pervajz lajsni i sa posebnim kanalom u falcu u koji se smešta diht guma.
 • Pervajz se izrađuje od MDF-a, d=16mm, sa perom d=4mm i štelovanjem od 25mm na obe strane štoka. Širina pervajza je u standardu 75mm.
 • Krilo vrata izrađuje se od MDF-a sa ramom od 32mm*50mm, sa ispunom od kartonskog saća. Krilo je ravno rezano, deblinje 40mm.
 • Sve vidne površine vrata su bojene poliuretanskim bojama sa svim potrebnim predradnjama i u uslovima predviđenim za ovakvu završnu obradu.
 • Okov je od renomiranih proizvođača i u standardu podrazumeva bravu Bonaiti mahanik, kvaku Fimet 102, i brodsku prolaznu šarku domaćeg proizvođača Meteor. Standardno se ugrađuju tri komada po vratima.
 • Završna obrada: Poliuretanska bela boja, 10% sjaja
 • Štokovi i pervajzi za ovaj model vrata se izrađuju u standardu u ravnoj formi

Sobna vrata bojena

OPCIONE DOPLATE

Kanalura iz crteža 10 eur/kom
Magnetna brava 7 eur/kom
WC set (leptir) 5 eur/kom
Ventilaciona rešetka 8 eur/kom
Vanstandardna kvaka po katalogu
Ekstrudirana ivica 20 eur/kom
Skrivene SOS šarke 50 eur/kom
Nadsvetlo 60 eur/kom
Zastakljivanje 60 eur/kom
Klizna vrata sa opširkom zida 30 eur/kom

CENE ZA VELEPRODAJU

Od 20-30 komada 160 eur/kom
Od 30-50 komada 155 eur/kom
Od 50-100 komada 150 eur/kom
Preko 100 komada 145 eur/kom

bela sobna vrata

CENA VRATA: 276eur.

Na veće količine popust!

Cene su SA MONTAŽOM, bez PDV-a.

Na ime montaže se može odbiti 15 eur/kom.
Garantni rok 2 godine.

Cene podrazumevaju objedinjene mere, najviše do tri različite na objektu.

Cene podrazumevaju objedinjene mere, najviše do tri različite na objektu.

Cene podrazumevaju isti model vrata, u dimenzijama do 90cm širine i 208cm visine, debljine zida do 15cm.

Furnirana sobna vrata

Furnirana sobna vrata se izrađuju konstruktivno u potpunosti od MDF-a:

 • Štok (dovratnik) od MDF-a, d=38mm profilisanog za prihvat obostrano kliznih, štelujućih pervajz lajsni i sa posebnim kanalom u falcu u koji se smešta diht guma.
 • Pervajz se izrađuje od MDF-a, d=16mm, sa perom d=4mm i štelovanjem od 25mm na obe strane štoka. Širina pervajza je u standardu 75mm.
 • Krilo vrata izrađuje se od čamovih ramova od 32mm*45mm, sa ispunom od kartonskog saća. Krilo je ravno rezano, deblinje 41mm.
 • Sve vidne površine vrata su presvučene prirodnim furnirom prve klase sa svim potrebnim predradnjama i u odgovarajućim uslovima za tu operaciju.
 • Okov je od renomiranih proizvođača i u standardu podrazumeva bravu Bonaiti mahanik, kvaku Fimet 102, i brodsku prolaznu šarku domaćeg proizvođača Meteor. Standardno se ugrađuju tri komada po vratima.
 • Završna obrada: Poliuretanska transparentni lak.
 • Štokovi i pervajzi za ovaj model vrata se izrađuju u standardu u ravnoj i zaobljenoj formi.

sobna vrata osnovni furnir

OPCIONE DOPLATE

Bajcovane u tonu po želji 12 eur/kom
Kanalura iz crteža 12 eur/kom
Magnetna brava 12 eur/kom
WC set (leptir) 12 eur/kom
Ventilaciona rešetka 12 eur/kom
Vanstandardna kvaka po katalogu
Ekstrudirana ivica 36 eur/kom
Skrivene SOS šarke 48 eur/kom
Nadsvetlo 96 eur/kom
Zastakljivanje 96 eur/kom
Klizna vrata sa opširkom zida 48 eur/kom

CENE ZA VELEPRODAJU

Od 20-30 komada 185 eur/kom
Od 30-50 komada 180 eur/kom
Od 50-100 komada 175 eur/kom
Preko 100 komada 170 eur/kom

furnirana sobna vrata

CENA VRATA: od 300eur.
Na veće količine popust!

Cene su SA MONTAŽOM, bez PDV-a.

Na ime montaže se može odbiti 15 eur/kom.
Garantni rok 2 godine.
Cene podrazumevaju objedinjene mere, najviše do tri različite na objektu.
Cene podrazumevaju objedinjene mere, najviše do tri različite na objektu.

Cene podrazumevaju isti model vrata, u dimenzijama do 90cm širine i 208cm visine, debljine zida do 15cm.